Szanowni Państwo !

Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Hirudologicznego. Towarzystwo zostało utworzone z inicjatywy osób zajmujących się pijawkami lekarskimi. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000448116. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r., nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz postanowień Statutu. Jest pod względem politycznym, etnicznym i wyznaniowym neutralne. Celem działania Stowarzyszenia jest społeczno - zawodowa integracja osób zajmujących się terapią pijawkami lekarskimi oraz zrzeszanie miłośników pijawek lekarskich wszystkich dziedzin oraz organizowanie spotkań i kongresów w celu wymiany doświadczeń. Integracja środowisk lekarskich i terapeutycznych oraz biologów w celu poznania i ujednolicenia zasad dotyczących terapii pijawkami lekarskimi. W dniu 13.08.2013 dołączyliśmy do Międzynarodowego Towarzystwa Hirudoterapii i Hirudologii -  ISHH

Początek strony